social tagging

social tagging

Social tagging houdt in dat studenten tijdens een college informatie zoals comments, tags of vragen, toevoegen aan de weblecture. Doet de studenten dit openbaar, dan heet het social tagging Studenten kunnen dan zien dat anderen een bepaald punt ook heel belangrijk of onduidelijk vonden.
 Wat is Social Tagging?                                                      Evalueren/creëren

                                        

 Didactiek

Bij het bekijken van de weblectures, kunnen tags bijgemaakt en oude tags aangevuld worden, er kan ook gereageerd worden op tags. Dit kan het leren nog meer peer-gestuurd maken.

Voor de docent kunnen tags ook handig zijn: hij kan ook zien waar er veel herkenning of vraagtekens zijn. Ook kan hij op patronen reageren in een volgende face-to-facebijeenkomst of via de ELO

Het grote voordeel van Social Taggen is dat de student meteen invloed heeft op zijn eigen leermiddelen. Het middel is individueel heel sterk: de student kan de te produceren weblecture effectiever voor zichzelf maken door aan te geven waar extra studie nodig is of waar er herhaald moet worden als de weblecture beschikbaar komt. Bovendien leert de student ook van andere studenten en heeft de docent een veel beter beeld van vragen en opmerkingen bij de stof. De docent dient wel goed aan te duiden wat de mogelijkheden zijn.

 Techniek

> Er mag geen te groot tijdsverschil ontstaan tussen de opname en de recording op de server. Dus een te langzame verbinding doet het effect teniet - bij het afspelen komen de tags dan niet op het goede tijdstip door.

> Social tagging is ontwikkeld als onderdeel van het P2G-pakket. Inmiddels hebben andere systemen deze mogelijkheid ook zoals Mediasite.

Voor de uitvoering is het cruciaal dat de studenten de beschikking hebben over een hulpmiddel waarmee ze online kunnen taggen. De applicatie is geschikt gemaakt voor mobiele devices die veel studenten.

 Organisatie

> Ondersteuning is gewenst bij het aanmaken van een groep die het op te nemen college mag taggen.

> Als de docent graag wil zien waar er vragen zijn n.a.v. de stof (bijv. bij grote groepen waar vragen uit de zaal minder voorkomen) dan is ook de verwerkingssnelheid van de studenten een belangrijk aandachtspunt.

> De tags kunnen bekeken worden bij de weblecture, maar je kunt ook een overzicht in PDF-vorm maken van de tags of een selectie daaruit.

> De verwerkingstijd van het maken van de tags gaat ook wel ten koste van het bijblijven in het betoog. Gelukkig zijn veel studenten razendsnel in sms-taal, maar voor andere gebruikers moet de docent met deze techniek net zoveel rekening houden met tijd voor aantekeningen als in de oude tijd van handgeschreven aantekeningen.