Student Generated Clip

Student Generated Clip

Een Students generated clip is een korte weblecture (max. 10 minuten) waarin de student of studenten een opdracht uitwerken middels een weblecture
 Wat is een Student generated clip?                              Evalueren/creëren

                                            

 Didactiek

De toepassingen van student generated clips zijn zeer divers en kent ook verschillende vormen van didactische meerwaarde. Door recente ontwikkelingen zoals apps (Doceri, Educrations, Imovie etc) en de beschikbaarheid van tablets groeit het aantal toepassingen snel. Voorbeelden van toepassingen zijn:

1)     Video kan gebruikt worden om te reflecteren. Door bijvoorbeeld aan je docent te laten zien dat je bepaalde presentatievaardigheden of taalvaardigheden aan te tonen.

2)     Student generated content kan ook gebruikt worden om bepaalde begrippen uit te laten leggen. Hierdoor wordt het dieper leren gestimuleerd. De student generated clips kan ook weer gebruikt worden als kennisclips voor andere studenten.

3)     Beter integreren van praktijkleren doordat (stage) ervaringen beter en makkelijker vastgelegd en gedeeld kunnen worden.

Techniek
De technische randvoorwaarden voor het opnemen van een student generated clip zijn in principe simpel: een goede opname-uitrusting. Dat kan een P2G- of Mediasite-toepassing zijn in een onderwijsruimte of een speciale studio. Simpeler is een opname van het eigen PC-scherm met microfoon, bijvoorbeeld via Camtasia of andere software.  Technische ondersteuning is dus niet altijd nodig. 

Het wennen aan de camera en het kort en bondig maken van het verhaal kan men individueel maar ook in een cursus leren.

Heel laagdrempelig zijn de vele apps waarmee in een handomdraai snelle clips gemaakt kunnen worden door studenten: Educreations, Doceri, Smartnotebook etc.

 Organisatie

> Opname: Student generated clip worden veelal in een speciale daartoe uitgeruste ruimte  opgenomen, zoals een studio of ingerichte collegezaal. De organisatie dient in ieder geval te beschikken over een ruimte waar deze clips kunnen worden geproduceerd. 

> Apps: Mn voor Ipads zijn er veel gratis varianten beschikbaar waarmee studenten zelf een videoclip kunnen ontwikkelen.

> Ondersteuning: Het is belangrijk om zowel docentondersteuning als AV- als ICTO-ondersteuners in te zetten bij het voorbereiden, vervaardigen en de zinvolle beschikbaarstelling van deze clips.

> Distributie: Een ander relevant aspect in de organisatie is de toegankelijkheid tot de clip. Als de clips onderdeel zijn van een toets moet rekening worden gehouden met  bewaarplicht van het materiaal.