Verrijkte weblectures

Verrijkte weblectures

De essentie van een verrijkte weblecture is het vergroten van de toegankelijkheid van extra informatie, bv. verdiepingsmateriaal
 Wat is een verrijkte weblecture?                                Onthouden/begrijpen 

   

                                  . 

 Didactiek

De weblecture wordt verrijkt met andere e-content, zoal literatuur en bronnen op het web. Dit zijn bronnen waar een docent normaal gesproken naar verwijst in zijn live lecture. Deze staan vaak gescheiden van het opgenomen lecture. Studenten moeten dus heen en weer springen van weblecture naar bronnen om de informatie te raadplegen.

Doel van de verrijkte omgeving is om de studenten op een laagdrempelige manier toegang te geven tot alle verdiepingsmaterialen, dus binnen 1 omgeving. Doordat zij niet meer van weblecture naar diverse bronnen heen en weer hoeven te springen, verhoog dit de accessibility. In het bijzonder voor studenten met concentratiestoornissen.

Door ondertiteling toe te voegen wordt de doorzoekbaarheid verbeterd, en worden studenten met een functiebeperking beter ondersteund. 
Over het gebruik van weblectures weten wij dat studenten dit in het algemeen gebruiken voor het maken of nalopen van aantekeningen, wanneer zij het live lecture hebben bijgewoond. Doordat de doorzoekbaarheid vergroot is, is het voor hen eenvoudiger om naar de juiste momenten te gaan in het weblecture.  Slechts als studenten een college hebben gemist, kijken zij het weblecture in zijn geheel, maar dan wel versneld.

Techniek

Achter de verrijkte laag, is een database gekoppeld. De docent kan zijn reeds opgenomen weblectures, of kennisclips, eenvoudig verrijken met content. Door in te loggen op de beheeromgeving van de database, heeft hij een overzicht van zijn materialen. 

Hij kiest het weblecture uit dat hij wil verrijken, en voegt de url in waar de content staat die toegevoegd moet worden. Via een automatische filling worden afbeelding en aanwezig metadata overgenomen. De docent bevestig dat de bron toegevoegd kan worden, welke te onderscheiden zijn in 2 categorieën:

1. verplichte literatuur en
2. gerelateerde bronnen.

Via publish staat het weblecture in verrijkte vorm online. De url kan geïntegreerd worden in de leeromgeving. 

 Organisatie

Hergebruik in het hoger onderwijs

De verrijkte laag is ontwikkeld binnen de VU en de code voor de database is gemaakt door subsidiemogelijkheden van SURFnet (innovatieregeling 2010). Beide zijn open source beschikbaar, en kunnen worden opgevraagd voor hergebruik bij Sylvia Moes van de VU (s.moes@vu.nl). Er geldt een creative commons license op de code: namelijk die van naamsvermelding bij hergebruik.

Op het moment van ontwikkeling waren vooral Silverlight en Flash de videostandaarden die het meest gebruikt werden. Om deze reden daarom zouden er aanpassingen moeten worden gedaan in de code om ook andere bestandsformaten te ontsluiten.