Docenten ondersteunen bij het inzetten van (zelfgemaakte) video’s

Docenten ondersteunen bij het inzetten van (zelfgemaakte) video’s

Op donderdag 26 maart vond de eerste SIG Media & Education bijeenkomst van 2015 plaats. Het onderwerp: docenten ondersteunen bij het inzetten van (zelfgemaakte) video’s. Een geslaagde en drukbezochte middag met 5 speedpresentaties en interessante en zinvolle feedback vanuit de 5 discussiegroepen n.a.v. die presentaties.

Het programma

De volgende 5 presentaties van 12 minuten stonden op het programma: 

1. Van pilots in een EU-project naar herontwerp van 60 vakken binnen de VU door Petra Fischer

2. Van ‘Do it together’ naar ‘Do it yourself’ met My Mediasite, Tom Visscher en Pieter van Parreeren (Hogeschool Inholland),  vanaf minuut 17

3. Do it yourself variant van weblectures: Esther Breuker (Tilburg University), vanaf minuut 33

4. Blended learning: over te starten project UvA: onderzoek naar effectiever en didactisch verantwoorde inzet van video in het onderwijs: Werner Degger,  vanaf minuut 46

5. Saxion: DIY+: Debbie Braakman, vanaf 1 uur .02 minuten

Na 1 uur 23 minuten kun je de terugkoppeling van de 5 groepjes bekijken

 

Klik op de afbeelding om alle presentaties + feedback uit de groepen te bekijken

Korte toelichting bij de verschillende presentatie

1. Van pilots in een EU-project naar herontwerp van 60 vakken binnen de VU:  door Petra Fischer.

Bij afwezigheid van Petra is de volgende vooraf opgenomen presentatie getoond..

Een mooi voorbeeld van een van de resultaten: een kennisclip over feedback geven en ontvangen

 

2. Van ‘Do it together’ naar ‘Do it yourself’ met My Mediasite:Tom Visscher en Pieter van Parreeren (Hogeschool Inholland)

Hogeschool InHolland is met de Do it Yourself variant aan de slag gegaan. Van Do it Together naar Do it Yourself Together. Ze zijn een pilot met My Mediasite gestart met een team met 3 medewerkers. Er wordt zowel aandacht besteed aan  de hard skills: (technisch moet het werken), als aan de soft skills (docent te coachen). Ook vertelt Tom over hun Community of Practice die maandelijks bij elkaar komt..

3. Do it yourself variant van weblectures: Esther Breuker (Tilburg University)

Ook Tilburg University is aan de slag gegaan met My Mediasite. Zij wilden graag deze laagdrempelige tool uitproberen om het daadwerkelijk gebruik van AV materiaal te bevorderen. Ook vinden zij het belangrijk om efficient met ondersteuningsmogelijkheden om te gaan en ondersteuningsmaterialen te (her)gebruiken en weer beschikbaar te stellen. En dat gaat gebeuren zo werd afgesproken op Weblectures.nl! :-)

 

4. Blended learning: over te starten project UvA: onderzoek naar effectiever en didactisch verantwoorde inzet van video in het onderwijs: Werner Degger  

De UvA is al sinds 2006 erg actief met AV middelen in het onderwijs beschikbaar te stellen en heeft een indrukwekkend aantal (vaste) weblectures recorders van 40. Hiermee wordt veel materiaal opgenomen en beschikbaar gesteld. Ook hebben zij My Mediasite die zij de dienst 'UvA Clipmaker' noemen, streaming media dienstverlening, videocomferencing, Webinars; en zijn ze terug te vinden via kanalen als  Itunes en  Youtube. Werner spreekt over die stap die nodig is om álle docenten zover te krijgen hiermee aan de slag te gaan en laat in die context de Tedtalk van Simon Sinek  zien; Law of Diffusion of Innovation.

 

5. Saxion: DIY+: Debbie Braakman

Saxion was de hekkensluiter van de presentatieronde. Zij maken weer een andere beweging namelijk van Do it Yourself + naar We Do it Together en zetten ontwikkelteams in om te ontzorgen. Materialen veranderen, er wordt bv meer op e-learning ingezet en dat vraagt weer wat anders van de docenten. Voor de Do it Yourself variant gebruikt Saxion Kaltura en ze zijn momenteel aan het testen met Capturespace van Kaltura om ook de docent zelf rich media te laten maken. Leuke voorbeelden en goede ondersteuning, dicht bij de docent.

Daarna vond er terugkoppeling plaats vanuit de 5 discussiegroepjes. En uiteraard ontbrak na afloop de borrel niet.

Esther Breuker,  hoofdredacteur Weblectures.nl