Gebruik van video bij blended learning deel 1. Verslag seminar

Gebruik van video bij blended learning deel 1. Verslag seminar

Op donderdag 8 december 2016 organiseerden de SIG Media & Education en de SIG Blended Learning een gezamenlijk SURFacademy-seminar over het gebruik van video bij blended learning. De deelnemers kregen handvatten aangereikt over toepassingen van video in het onderwijs. Ook kwamen verschillende good practices aan de orde..

De middag begon met een korte inleidingen over video in het onderwijs (Werner Degger) en over blended learning (Bianca van der Aalst) en Video en blended learning (Hans Bronkhorst). Daarna vonden er vijf good practice-presentaties plaats van de inzet van video voor blended learning; ieder tien minuten, gevolgd door reflecties in de discussiegroepen, met plenaire terugkoppeling van steeds één groep + extra feedback die wij schriftelijk hebben ontvangen.  In dit artikel doen wij verslag van de introducties en de eerste 3 good practices.

Video ten behoeve van:

 1. Instructie door Sjef Moling (WUR)
 2. Voorbeelden/casuïstiek door Chris Kockelkoren (Hogeschool Zuyd)
 3. Verwerking door Irene ten Haaf (HvA) via Skype

Voor het 2de gedeelte van demiddag zie verslag deel 2 met twee good practices en de conclusies van Luuk, voorzitter van de nieuwe SIG  Blended Learning

 1. Feedback door Pascal Haasebroek (Universiteit Leiden)
 2. Toetsing door Robert Hulsman (AMC/UVA)
 3. Conclusies Luuk Terbeek (VU, Amsterdam) – Co-voorzitter SIG Blended Learning

  De introducties

Introductie door Werner Degger (start 00:55)

Ondersteuning van het onderwijs met video is al zo’n vijftig jaar oud. Werner Degger gaf als aftrap hiervan een overzicht. Dat verliep via film (een voorbeeld van de anatomie van de haai) via video naar interactieve applicaties, aanvankelijk op DVD en later op het internet.

 

We kennen nu distributie via streaming media diensten, webcolleges en open online videokanalen.  En we zagen beelden van live uitzending vanuit een operatiekamer ten behoeve van nascholing. Het tijdperk van AR/VR en 360 graden is net begonnen.

Als conclusie kan worden getrokken dat er een enorme verbreding aan toepassingen is gekomen die zich kenmerkt door plaats en tijd onafhankelijkheid. Interactiviteit speelt inmiddels een grote rol. De service die verleent loopt uiteen van We-do-it-for-you tot Do-it-yourself. Blended Learning is een wezenlijk onderdeel van brede focus die zich ook richt op open en gesloten onderwijs.

Introductie  door Bianca van der Aalst (start 10:22)

Blended Learning is een ‘hot topic’ op veel hoger onderwijsinstellingen. Het is op zich geen doel maar een middel om bv. bij grote groepen kleinschalig onderwijs gevoel te kunnen behouden.Video is een van de veelgebruikte tools die ingezet wordt bij het ontwerpen van een blended vak maar video op zich maakt nog geen blend! Voor een goede blended course is een goede integratie van on- en offline activiteiten essentieel en hier moet tijdens het ontwerpen van blended learning al goed over nagedacht worden. Opgenomen colleges en korte kennisclips zijn de bekendste vormen van het gebruik van video in onderwijs, maar er zijn zoveel meer mogelijkheden! In de inleiding stipt Bianca van der Aalst (TU/e en Co-voorzitter van de SIG Blended Learning) een paar voorbeelden aan van hoe je video in kan zetten in een blended vak. Dit gebeurt door met een docent het herontwerp van een vak aan te gaan

 Hoe gaan we je vak herontwerpen:

 1. Start: leerdoelen: wat wil je bereiken en hoe meet je dat?
 2. Vervolg: wat zijn de activiteiten?
 3. En: hoe richt je de feedback in?
 4. Tot slot kijken hoe je de activiteiten inricht.

Wat is er allemaal mogelijk?

 1. Instructie
 2. Casuïstie
 3. Verwerking
 4. Feedback
 5. Reflectie
 6. Toetsing

Introductie door Hans Bronkhorst (start 16:44)

Als voorbeeld van integratie van weblectures en blended learning vertelt Hans over een praktijkervaring bij de Faculteit Sociale Wetenschappen van de VU. Daar wilde men de docenten tot meer ICT in het onderwijs stimuleren en leek weblectures opnemen een goede mogelijkheid. Door een doordachte aanpak, iedere onderwijsperiode opnieuw, nam het aantal opnames van de drie à vier die er al waren in een jaar op naar 75 volledige vakken. Maar toen kwam de vraag, wat kan ik hier nu verder mee? Flipped classroom was juist een hot topic geworden en door dit te koppelen aan de leeromgeving begonnen docenten mogelijkheden te zien tot hergebruik van de opnomen colleges, het stimuleren van de participatie van studenten, het tegengaan van de uitval van studenten bij grote vakken, studenten het voortouw laten nemen bij de uitwerking van een vak. Veelbelovenden ontwikkelingen zijn sindsdien in gang gezet.

De voorbeelden die tijdens de bijeenkomst de revue passeerden, zijn daar uitgewerktere voorbeelden van, ontwikkeld door docenten bij andere hbo- en wo-instellingen.

Bekijk de drie introducties

Sfeerimpressie


 

SIG blended Learning: je kunt lid worden en info via Surfspace.

 


Good Practices

 1. Instructieclips door Sjef Molling WUR 

Korte beschrijving inhoud

Practica zijn essentieel in de opleidingen in de life sciences voor het aanleren van technieken en vooral voor het verkrijgen van meer inzicht in de leerstof. Docenten besteden nu vooral veel tijd aan het instrueren van de studenten over het uitvoeren van de handelingen en houden (te) weinig tijd over voor de essentiële discussie over de resultaten. Het project practicumclips life sciences van de WUR ontwikkelt videoclips die gebruikt kunnen worden voor deze instructies, waardoor de docent meer tijd over houdt voor de inhoudelijke vragen. Daarnaast stellen de clips de student in staat onderwijs op eigen snelheid, tijd en locatie tot zich te nemen.

Kernpunten van zijn presentatie waren:

 • Betreft het presenteren aan studenten.
 • Als hulpmiddel in te zetten.
 • Bij toevoeging van een quiz halen studenten hogere examencijfers.
 • Quizje wordt gekoppeld aan filmpje.
 • Kijken van videoclip helpt met name de middengroep naar beter examencijfer

Nabespreking presentatie

 1. Tonen tekst plus gesproken uitleg tegelijk -> de stof wordt minder goed opgenomen. Eventueel de tekst weglaten
 2. Ideaal voor zeer gedetailleerde handelingen
 3. Is nog niet modulair opgebouwd
 4. Hoe krijg je de minst gemotiveerde groep mee? Dat zij van tevoren de films bekijken?
 5. QR codes tijdens workshop op papier zodat student direct kan kijken -> leuk, goed

Feedback overige groepen

  1. AB instructies, generieke clipjes, kort 3 min
  2. Didactiek zit niet in het filmpje, is puur instructief, tekst groot in beeld
  3. Toepassingen, met bv. Quiz Onderzoek naar examen cijfers, video clipjes helpen.

  2. Voorbeelden/casuistiek Chris Kockelkoren Hogeschool Zuyd 


  Korte beschrijving inhoud

  Hogeschool Zuyd heeft een MOOC ontwikkeld voor de eerstejaars onderwijseenheid Logica. Hierin hebben zij materialen vanuit boeken en filmpjes gebruikt voor het overbrengen van de stof. Voor de eerstejaars studenten is dit aanvullend materiaal dat ze kunnen kijken.

  Kernpunten van zijn presentatie waren:

  • Zetten ze in bij online cursus logica.
  • Een docent kan niet alles, er is een team nodig, waaronder AV kennis  
  • Het bestaat uit een modulair opgebouwde cursus met introductieclip en kennisclips
  • Docent in beeld op verzoek van studenten, een keer weggelaten leverde protesten op van studenten
  • Aan einde van clips staan vragen. Student moet niet achterover liggen, activeren dus. 
  • Let op, niet iedere site kan de gebruikte techniek aan, check dus of in te zetten techniek op alle platforms goed draait. 
  • Daarnaast is Feedback Fruits ingezet waar studenten elkaar de stof laten uitleggen. In de video zijn ook vragen te plaatsen. Voordeel: snel vragen kunnen koppelen aan video. De student kan daar ook weer van alles aan toevoegen waardoor studenten elkaar leren. Gaat mede door toevoegen van likes.

  Nabespreking presentatie

  1. Mooie toepassing
  2. Pluspunt peer tutoring -> erg nuttig!
  3. Quiz tussendoor leuk; heb je het gesnapt? Dan kunnen we door
  4. Docent zichtbaar in beeld ja/nee -> wisselend, misschien alleen in het begin, daarna weg
  5. Camtasia bevalt minder goed
  6. HBO-studenten minder te porren voor feedback geven dan universitaire studenten -> moet je leren

  Feedback overige groepen

  1. MOOC coursesites Bb logica cursus, YouTube kanaal, activ board, instructies.  Bij het ontwikkelen van een MOOC moet je dat met een team doen.
  2. Clip, wat is dit vak, wat kun je verwachten Kennisclip bv. Hoe binair rekenen, standaard trailor, korte uitleg Wel of geen Talking Head? Studenten willen met!
  3. Na elke clip een quiz met 3 vragen om de student te activeren.
  4. Geeft pleidooi om Feedback fruits te gebruiken, directe feedback, communiceren, liken en disliken.

  3. Verwerking door Irene ten Haaf ( HvA) 

  Korte beschrijving inhoud

  In het HvA-voorbeeld verwerken studenten de inhoud van de theorie-lijn in eigen woorden en op een eigen manier in een filmpje. Zo wordt de stof beter onthouden en begrepen.

  Kernpunten van haar presentatie waren:

  • Studenten samenvattingen laten maken van college
  • Studenten worden daarmee uit hun comfortzone gehaald
  • De vorm van uitvoering stond vrij
  • Volgende hoorcollege start met filmpje bij meer dan 100 man in de zaal
  • Iedereen kwam twee keer aan de beurt
  • Er is een winnaar benoemd, ook voor het beste filmpje
  • Soms uitgevoerd met in de vorm van tekeningen, soms met PP, soms met acteurs
  • Studenten konden zelf bepalen welke videobewerkingsprogramma’s ze wilden inzetten
  • Na afloop geevalueerd. 98 responses, tweedederde heeft samenvatting niet teruggekeken. Niet iedereen dacht er aan om terug te kijken
  • Meesten vonden het best nuttig om verslag te maken
  • Studenten willen rendement, bijv belonen met cijfer. 
  • Studenten willen zich bekwamen in maken van video

  Nabespreking presentatie

  1. Erg activerend onderwijs
  2. Verschillende skills worden aangesproken
  3. - videobewerking
  4. - creativiteit
  5. - leren van elkaar
  6. Samenvatten is niet heel leerzaam, als het niet je eigen samenvatting is!
  7. Middel! Geen doel op zich
  8. Script maken is voorwaarde
  9. Waardevol voor iedereen, maken: delen, presenteren
  10. Hoe groot is de studielast? Is het niet teveel?

  Feedback overige groepen

  1. Ergo therapie 100-150 studenten 1e jaar
  2. Inspiratie Futureproof onderwijs, hoe krijg je jongeren in beweging… Motivatie binnenste buiten
  3. ICT motivatie… video begrip van de lessen
  4. Video’s van studenten geven 5 min. samenvattingen van hoorcolleges mbv. Een filmpje
  5. Evaluatie 98 studenten
  6. Filmpjes van elkaar 1/3 deel bekeken
  7. Nuttig om te maken ? Ja en Leuk
  8. Reacties Leuk!!!
  9. Toe te passen bij elk hoorcollege, maar wel met mate… Uitleggen, reflecteren is altijd nuttig Werkvorm
  10. Peer wise toepassing om vragen te maken bij hoorcolleges
  11. Het betreft verschillende leerstijlen, niet voor iedereen interessant