Gebruik van video bij blended learning deel 2. Verslag Seminar

Gebruik van video bij blended learning deel 2. Verslag Seminar

Op 8 december 2016 organiseerden de SIG Media & Education en de SIG Blended Learning een gezamenlijk SURFacademy-seminar over het gebruik van Video bij Blended Learning. In dit artikel lees je deel 2 van het verslag, een good practice met de Pitch to Peer tool uit Leiden en summatief toetsen met video (UvA). Luuk Terbeek sluit op ludieke wijze af.

 

4. Pascal Haasebroek Leiden: Creativiteit en Feedback middels Videopitches 

Korte beschrijving inhoud

In dit voorbeeld bekijken studenten elkaars videopitches in een online galerij, en geven elkaar feedback aan de hand van ratings en likes. Ervaringen in Leiden, maar ook daarbuiten, laten zien dat (a) studenten worden aangespoord creatief te zijn, (b) studenten elkaar peer feedback van hoge kwaliteit geven, (c) speelse competitie studenten kan motiveren er iets bijzonders van te maken, (d) niet alleen creativiteit wordt gestimuleerd maar ook belangrijke skills kunnen worden getraind en voorzien van feedback (presenteren, interviewen, lesgeven etc).

Kernpunten van zijn presentatie waren:

 • Welbeproefde onderwijsmethode mits kleine groepen
 • Werkten aan andere manier van inrichten van presentaties via pitches, online, met peer feedback, reviews en likes (zoals bij bijv. als trip advisor)
 • Daarmee ontstaat ranking
 • Studenten kwamen langs in studio voor een opname van twee minuten. Ze zaten voor een greenscreen en werden m.b.v. keying techniek geplaatst in een futuristische studio
 • Ze werden in blog gezet en iedereen kon max 10 likes uitdelen
 • Iedereen kon elkaars video zien. In overzicht zie je de ranking terug
 • Dit werd uiteindelijk de basis van pitch2peer
 • Studenten kunnen nu zelf video's plaatsen
 • Studenten moeten ook wetenschappelijke posters maken maar ook zorg dragen voor aantrekkelijke presentaties
 • Reviews worden mede vorm gegeven door het groen of rood onderstrepen van teksten. Biedt mooi inzicht.
 • Boodschap aan studenten: breng in beeld wat relevant is , wat vinden jullie ervan na het lezen?
 • Studenten gaan helemaal los. Feedback op deze methode is zeer bemoedigend. 
 • Creativiteit, vaardigheden en participatie zijn kernwoorden

Nabespreking presentatie

 1. Meerdere vaardigheden oefenen:
 2. - presenteren
  - feedback geven
  - hoofdzaken filteren
  - staan voor bepaald standpunt
 3. Zeer aansprekend voor jongeren (rating, likes)
 4. Hergebruik kennisclips wordt gestimuleerd, zowel door docent als door student
 5. Criteria vaststellen van tevoren door docent is cruciaal

Feedback overige tafels

 • Kleine groepen, feedback
 • Grote groepen is lastiger, stilte, ach
 • Oplossing
 • Pitch Online Peer Feedback
 • Rating Review
 • Werkgroep Nieuwe Media Delen, koppelen aan leeromgeving > 3000 studenten pilot, studenten kunnen nu zelf video’s plaatsen, maar niet alleen video’s ook posters, Reviews in rood en groen.
 • Blogs, Kennisclips, PowTo, verkenning, rapportages, onderzoek, vaardigheden
 • Reflectie door Wim,
 • Vragen: is dit voor elke wetenschap domein te gebruiken ? Hoeveel docenten gebruiken het en willen het weer gebruiken Waardering voor de manier van feedback voor grote groepen Likes max 10

   

5. Robert Hulsman (AMC/UvA): Consultvaardigheden in beeld: summatief toetsen 

Korte beschrijving inhoud

Geneeskunde studenten maken een video-opname van een toetsgesprek met een simulatie patiënt. Zij beschouwen hun eigen opname (reflectie) en elkaars opnames (feedback) nadat zij de video op de streaming media site van de UvA hebben geplaatst. Via een online platform delen zij de videolink. De student benoemt zelf drie leerpunten in het toetsgesprek. De medestudent geeft feedback. De docent beoordeelt het gesprek en geeft feedback.

Kernpunten van zijn presentatie waren:

 • Consultvaardigheden, leren wat visie van de patient en arts is, dat is wat studenten moeten aanleren.
 • Studenten oefenen gespreksvaardigheden in oefengesprekken. En daarna toetsgesprek
 • Die gaan online. 
 • Student zelf plus drie peers en de docent beoordelen
 • Ze moeten snappen waarom een gesprek goed is of niet. Naar je zelf kijken is lastig omdat je andere zaken opmerkt, vandaar de drie andere studenten
 • Gebeurt eenvoudig met webcam en moviemaker
 • Video’s worden op streaming server UvA geplaatst om te delen
 • Wordt in BlackBoard ontsloten, elk met eigen formulier

Nabespreking presentatie

 1. Duurzaam door het summatieve in te zetten
 2. Vooraf criteria zeer scherp formuleren
 3. Vergelijken eigen bevindingen met die van anderen
 4. Alternatief: simulatie, dus fictieve patiënt, met oneindig veel vragen/antwoorden
 5. Peers steken veel op van andermans gesprekken ->zij leren mee
 6. Zijn peers voldoende bekwaam om te antwooden op vragen van studenten?
 7. Ouderejaars kunnen feedback geven op gesprekken van bv. 1e jaars.

Feedback overige tafels

 • Consultvaardigheden in beeld: Online
 • Anamnese gesprek voeren, visie patiënt, perspectief arts integreren, hoe kun je een goed gesprek voeren, parafraseren, door vragen
 • Videoreflectie model, met webcam,  flip, blackboard,

  Conclusies Luuk Terbeek (VU, Amsterdam) – Co-voorzitter SIG Blended Learning

Bekijk de opname