Opschaling van video– en weblectures platformen

Opschaling van video– en weblectures platformen

Op woensdag 18 juni 2014 vond de eerste bijeenkomst plaats van de nieuwe SIG Media & Education, waar het thema "Opschaling van video– en weblectures platformen" nader is uitgediept. Vier instellingen gaven een kijkje in de keuken en Wim van Petegem (KU Leuven) vatte de 'opschaalmanagement' middag samen.

Door Esther Breuker, hoofdredacteur

Op woensdag 18 juni 2014 vond de eerste bijeenkomst plaats van de nieuwe SIG Media & Education, waar het thema "Opschaling van video –en weblectures platformen" nader is uitgediept.  Er zijn vier presentaties verzorgd door Tilburg University, KU Leuven, Hanze Hogeschool Groningen en Fontys Hogescholen. Wim van Petegem (KU Leuven) vatte de  'opschaalmanagement' middag samen. De  sessie is volledig opgenomen en beschikbaar, incl een korte introductie per presentatie en beschikbare slides.

Welkom

Tom Visscher luidt als dagvoorzitter de bijeenkomst in.

1. WEBstroom en Weblectures = Media & Education (Sylvia Moes VU).

Sylvia trapt, als voorzitter van de nieuwe SIG Media en Education, de middag af. De SIG Media & Education is een samenvoeging van de oude SIG's WEBstroom en Weblectures. Zij blikt vooral vooruit met doelstellingen en toekomstplannen.

Presentaties

2. TilburgUtube: Video- en audio dienstverlening op Tilburg University (Esther Breuker en Chrisje Nieuwenhoven). 

Zij lichten in hun presentatie toe hoe Tilburg University de videodienstverlening heeft opgeschaald middels het open source platform MediaMosa. Het creëren van draagvlak, maken van keuzes, inrichten van ondersteuning en meer komen in deze presentatie aan bod.

3. Opschaling weblectures: De eerste stappen (Bas Bergervoet en Stijn van Laer, KU Leuven)

KU Leuven heeft een eigen systeem te weten Videolab en staat op het punt serieuze keuzes te maken mbt het opschalen van hun weblectures systeem. Wordt het outsourcing, open source of een commercieel product?  Ook het creëren van draagvlak, goed afstemmen met je gebruikers en het inventariseren van de wensen en ondersteuning  is belangrijk in dit proces. Dit en meer..

4. Opnemen colleges als dienst bij de Hanze Hogeschool (Femke Nijhuis).   

Zij vertelt over het proces en de gemaakte keuzes met betrekking tot hun AV dienstverlening.  De Hanze Hogeschool heeft gekozen voor Kaltura als videodienstverlening en Presentations to Go (P2Go) voor haar weblectures-dienstverlening. Ook Camtasia studio wordt ingezet als Do it Yourself tool.

5. Inrichten van een dienst Weblectures (Pierre Gorissen, Fontys hogeschool)

Hij licht toe dat Fontys ervoor heeft gekozen de dienstverlening - daar waar kan - decentraal aan te bieden. Zij hebben hun oplossing  gevonden in externe hosting van weblectures door Mediamission. Pierre licht de voor- en nadelen van externe hosting nader toe. Ook kunnen zowel Fontys studenten als -medewerkers gebruik maken van de Do it Yourself tool 'My Mediasite'. Dit en meer..

Terugkoppeling rondetafel discussie

Tijdens de rondetafel discussies zijn drie onderwerpen behandeld die plenair worden teruggekoppeld door alle groepjes, te weten:

1. Het creëren van draagvlak; hoe pak je dat aan

2. Doorberekenen van kosten, gebeurt dat en zo ja, hoe?

3. Professionalisering en ondersteuning

Reflectie door Wim van Petegem (KU Leuven)

Wim vat de dag op interessante wijze samen door in te gaan op 'opschaalmanagement. De volgende managementvormen spelen daarbij een rol:

  • organisatiemanagement
  • middelenmanagement
  • verandermanagement
  • verwachtingmanagement
  • riskmanagement

Wie dit beheerst is volgens hem de ideale opschalingsmanager :-)

Tot slot bedankt André Rosendaal (voormalig voorzitter van de Weblectures community) Debbie  Braakman en Kees van Kuijen voor hun bewezen diensten als SIG lid de afgelopen jaren. Al met al weer een leerzame en plezierige bijeenkomst.

Esther Breuker